Kennismaken
Nieuws

De nieuwe privacywetgeving 2018

  • 24/09/2017
  • 5 min. leestijd

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing. Vanaf deze datum geldt in heel de Europese Unie dezelfde privacywet en vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Maar wat betekent privacywetgeving voor jouw bedrijf?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft als doel de privacy en persoonlijke gegevens van burgers te beschermen. Hierdoor heeft de consument zogezegd de ‘macht’ in handen. Deze nieuwe privacywetgeving stelt consumenten in staat ten alle tijden hun persoonsgegevens op te vragen of te verwijderen. Hierdoor krijgen organisaties meer verantwoordelijkheid. Doordat de digitale wereld razendsnel verandert, heeft de Europese Commissie besloten een nieuw wetgeving te hanteren. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt echter een aantal veranderingen met zich mee:

  • Wanneer de gegevensbeschermingsregels worden overtreden staan hier strengere sancties op. De boete kan oplopen tot wel 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet.
  • Organisaties moeten ervoor zorgen dat er voldoende wordt gedaan aan informatiebeveiliging. Zo moeten er interne procedures worden vastgesteld voor datalekken, privacyverklaring en het opslaan en verwerken van persoonsgegevens.
  • Organisaties die groter zijn dan 250 medewerkers dienen een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen.

Voordelen voor organisaties

Voorheen golden er in de Europese Unie 28 verschillende nationale wetten. Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt er slechts één privacywet in heel de Europese Unie. Dit betekent dat wanneer je organisatie in meerdere EU-landen actief is de AVG zorgt voor minder administratieve kosten en meer rechtszekerheid.

Algemene- en bijzondere persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Het gaat om natuurlijke personen, dit betekent dat gegevens van overleden personen of van organisatie geen persoonsgegevens zijn. Bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens dien je, ten alle tijden, toestemming te vragen. Er zijn algemene en bijzondere persoonsgegevens maar wat is nou eigenlijk het verschil?

Algemene persoonsgegevens

Algemene persoonsgegevens zijn gegevens zoals adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers. Deze persoonsgegevens mag je opslaan en gebruiken zolang er toestemming voor is gegeven en de doeleinden waarvoor de gegevens worden opgeslagen helder zijn.

Bijzondere persoonsgegevens

Onder bijzondere persoonsgegevens vallen gegevens die gevoeliger zijn. Voor deze gegevens heb je nadrukkelijke toestemming nodig. Welke gegevens vallen hieronder? Denk aan ras, godsdienst of gezondheid. De consument moet hiervoor echt op ‘Ja, akkoord’ hebben geklikt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is per 25 mei 2018 van toepassing. Vanaf deze dag moet je als organisatie aan de nieuwe privacyregels voldoen en vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Is jouw organisatie klaar voor de nieuwe privacywetgeving in 2018?

Heb je vragen over dit artikel of andere marketing gerelateerde vragen? Aarzel niet om contact op te nemen! 

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Terug
Stel een vraag
Omhoog